หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพคร้ังที่ 2

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ได้แก่พัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 16 รายการ  กำหนดขายทอดตลาดในวันพุธที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2558 ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร เลขที่ 8 หมู่ 14 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 10.00 น. เป็นต้นไป


ว้นที่ข่าว : 08/05/2558