หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 2

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - เวลา 16.30 น ณ งานบริหารทั่วไป(พัสดุ) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 12 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 ช้ัน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 05/03/2558