หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

             วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ได้ทำการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 โดยการ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ จำนวน 5 สาขา ดังนี้
           1.ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและอาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก
           2. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
           3.ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์
           4.ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม
           5. ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า)
           มีผู้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ 13 คน ณ อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 01/11/2562