หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมการให้น้ำพืชแบบอัตโนมัติให้กับกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

              วันที่ 3 กันยายน 2562 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เป็นประธานเปิดฝึกให้กับแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้สูงอายุรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ และก้าวสู่เป็น Smart Farmer โดยฝึกอบรมระบบการควบคุมการให้น้ำพืชแบบอัตโนมัติ จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2562 จำนวน 20 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนางอย- ปลาโหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 04/09/2562