หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จับมือกับการไฟฟ้าภูมิภาคสกลนคร ผลิตช่างไฟฟ้ามืออาชีพ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

                วันที่ 5 ส.ค. 62 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดโครงการขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะด้านการซ่อมแซมแก้ไขข้อบกพร่องและติดตั้งสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างไฟฟ้าของตำบล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ผู้ผ่านโครงการจะได้รับวุฒิบัตร หนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (License) และเครื่องมือ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 07/08/2562