หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สกลนครเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

                 วันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 13.30น. นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจในรูปแบบ"ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"จังหวัดกลนคร  ประจำปี งปม. 2562 โดยนายเมธี สุวรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1


ว้นที่ข่าว : 17/06/2562