หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอาชีพพนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร รุ่นที่2ให้กับแรงงานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

                 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประธานในพิธีเปิดฝึกอาชีพให้กับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมด้านอาหารแปรรูปและถนอมอาหาร เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการแปรรูปและถนอมอาหาร สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว สร้างงาน สร้างรายได้ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2562 จำนวน 20 คน ณ กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหนองลาด หมู่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 14/06/2562