หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร ให้กับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปและถนอนอาหาร

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

                 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประธานในพิธีเปิดฝึกอาชีพให้กับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมด้านอาหารแปรรูปและถนอมอาหาร เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการแปรรูปและถนอมอาหาร สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว สร้างงาน สร้างรายได้ ในหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2562 จำนวน 20 คน ณ วิสาหกิจชุมชนปลาพันล้าน บ้านนาเชือก หมู่ 9 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 13/06/2562