หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนครร่วมกับเรือนจำจังหวัดสกลนคร เปิดฝึกอาชีพเสริมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

                วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสกลนคร  เปิดฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ให้มีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน สร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะเวลา 30 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน  ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 และ รุ่นที่ 2.ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562                                                     โดยนายวันชัย สุวรรณภูมิ ผบ.เรือนจำจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 11/06/2562