หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สกลนครร่วมกับเทศบาลตำแพด เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

                 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ในสาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน                                                                                   โดยนายไพฑูรย์ ศรีบัวลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแพด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านแพด หมู่ 1 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 31/05/2562