หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สกลนคร ร่วมพิธีถวายต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
                 วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา   นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีถวายต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชสักการะ ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยนายเมธี  สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

ว้นที่ข่าว : 11/05/2562