หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สกลนคร ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร เพล พระสงฆ์ สามเณร และพระนวกะ ที่บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
                 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.00 น.นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครและ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร เพล พระสงฆ์ สามเณร และพระนวกะ ที่บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 6-16   พฤษภาคม 2562  ณ วัดป่าบูรพาราม ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ว้นที่ข่าว : 10/05/2562