หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สกลนคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลพระมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
                 วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลพระมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังนี้
                 -เวลา ๐๘.๔๐ นาฬิกา  ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์  จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร 
                -เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางสถลมารค จากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ณ มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ว้นที่ข่าว : 07/05/2562