หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับกรมทหารราบที่ 3 เปิดฝึกอาชีพเสริม ให้กับทหารกองประจำการ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
                 วันนี้ 25 มี.ค. 2562   พันเอก ศิวดล ยาคล้าย เสนาธิการกรมทหารราบที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กับกองประจำการ พลัดที่ 2 ก่อนปลดประจำการในเดือนพฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 -29 มีนาคม 2562 จำนวน 3 สาขา ดังนี้
1. สาขาการปูกระเบื้อง 
2. สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็กเพื่อการเกษตร 
3. สาขาช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์เบื้องต้น 
                 เพื่อให้มีความรู้ และมีทักษะฝีมือ สามารถประกอบอาชีพ ได้ตามความถนัดและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน หรือนำไปประกอบอาชีพส่วนตัว เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวหลังปลดประจำการต่อไป จำนวน 60 นาย ณ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง หวัดสกลนคร

ว้นที่ข่าว : 26/03/2562