หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สกลนครร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
                 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สนพ.สกนคร ออกหน่วยบริการ “คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร”ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ในโครงการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์  บ้านยางโล้น หมู่ที่ 3 ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
                โดยดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ให้ความรู้การบำรุงรักษาเบื้องต้นและให้บริการตรวจเช็ค,ซ่อม,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชนที่มารับบริการเพื่อเป็นลดค่าครองชีพในครัวเรือนสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่

ว้นที่ข่าว : 22/03/2562