หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สกลนครร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
                 วันที่ 28 มค. 2562 เวลา 08.00 น.นายวิเชียร เศวตจันฤกษ ์ผอ.สนพ.สกลนคร ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ถวายเป็นพุทธบูชา ณ เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำอำเภอ และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ว้นที่ข่าว : 22/03/2562