หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนครเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

                  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561 ให้กับแรงงานรองรับ Thailand 4.0 จำนวน 24 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล วิทยาเขต อีสานสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร


ว้นที่ข่าว : 22/03/2562