หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 ชั่วโมง

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

                      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2561 ให้กับแรงงานตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 20 คน ณ ศาลาประชาคม บ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร


ว้นที่ข่าว : 22/03/2562