หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนครเปิดฝึกหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

                สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2561 ให้กับแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 20 คน ณ บ้านนาแก้ว  อ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร


ว้นที่ข่าว : 22/03/2562