หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนคร ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมประกอบอาชีพก่อนพ้นโทษ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
                 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมประกอบอาชีพก่อนพ้นโทษ
                 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดสกลนคร เปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม ระหว่างวันที่ 19- 23 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 สาขา  ดังนี้
1) สาขาก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
2) สาขาการปูกระเบื้องแผ่นเรียบ
                 โดยมีผู้เข้ารับการฝึก รวมทั้งสิ้น 40 คน เป็นโครงการเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้กับผู้ต้องขัง ในเรือนจังหวัดสกลนคร ให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ เข้าสู่การจ้างงาน จะช่วยให้ผู้พ้นโทษสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณค่าเมื่อพ้นโทษ โดยมีนายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ว้นที่ข่าว : 22/03/2562