หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

                สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ให้แก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 จำนวน 31 คน โดยทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Testing) ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และทดสอบภาคความสามารถ ณ โรงฝึกอบรมช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 21/03/2562