หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม

ข่าวฝึกอบรม

...
...

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ให้กับแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ จำนวน 20 คน ระยะเวลา 30 ชม. ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2562  ณ ศาลาวัดบ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ 9  ตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 21/03/2562