หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

            วันนี้ (29 ส.ค.61) เวลา 13.30 น. สนพ.สกลนคร ให้การต้อนรับผต.กระทรวงแรงงาน(นายสมเกียรติ บุญทอง) และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายรายได้และความมั่นคงในชีวิต เปิดฝึกระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.2561 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง จำนวน 2 สาขา รวมทั้งสิ้น 44 คน ดังนี้
🔹สาขาการทำขนมไทย จำนวน 21 คน 
🔹สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวนคน 23 คน
             ณ สำนักงานเทศบาลเหล่าปอแดง ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร


ว้นที่ข่าว : 30/08/2561