หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

...
...
...
...
...
...

         สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต 2 สาขา ระยะเวลา 18 ชม. ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.2561 จำนวนทั้งสิ้น 48 คน ดังนี้
1.สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 21 คน
2.สาขาการประกอบอาหารไทย จำนวน 27 คน
       โดยมีผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมบรรยายภารกิจสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้รับการฝึก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 22/07/2561