หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

              สนพ.สกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร


ว้นที่ข่าว : 15/11/2560