หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศพจ.สกลนครประกวดราคาจ้างเหมาบริการ


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.30 น ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558


ว้นที่ข่าว : 18/09/2558