หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
2 อาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
3 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
4 การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 30 27 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
5 ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ 30 20 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ