หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมรถยนต์ 30 4 มกราคม 2563 18 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
2 การใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน 280 6 มกราคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
3 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 30 13 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับทาภายนอก 30 20 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
5 การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ