หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 สาขาช่างเชื่อมมิก – แม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 1 1 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ