หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นางเอรินทร์
นามสกุล :: ชูโชติ
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 22 เมษายน 2543
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 สิงหาคม 2543
ย้อนกลับ