หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายปัญญา
นามสกุล :: ยังประดิษฐ
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 30 สิงหาคม 2543
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 29 พฤศจิกายน 2544
ย้อนกลับ