ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 23/04/2562
สนพ.สระแก้วเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเย็บผ้า
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
สนพ.สระแก้วดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมตัดผมให้ตำรวจ
ว้นที่ข่าว : 29/01/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ว้นที่ข่าว : 16/01/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
สนพ.สระแก้วเปิดรับสมัครหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้างานยุคใหม่
ว้นที่ข่าว : 08/11/2561
ปิดหน้าจอ