ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สระแก้วดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 24/01/2562
สนพ.สระแก้วจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 09/11/2561
พัฒนาฝีมือสระแก้วประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2/2560
ว้นที่ข่าว : 01/12/2560
พัฒนาฝีมือสระแก้วประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 22560
ว้นที่ข่าว : 01/12/2560
พัฒนาฝีมือสระแก้วประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
พัฒนาฝีมือสระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 19/11/2560
สนพ.สระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 19/11/2560
สนพ.สระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศฯ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 07/11/2560
สนพ.สระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 07/11/2560
สนพ.สระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 14/10/2560
สนพ.สระแก้ว จัดอบรม ทดสอบ และประเมินฯ ช่างไฟฟ้า "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" จังหวัดสระแก้ว
ว้นที่ข่าว : 26/09/2560
สนพ.สระแก้ว ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
สนพ.สระแก้ว ทดสอบมาตรฐานช่างเครื่องปรับอากาศฯ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 09/09/2560
สนพ.สระแก้ว ทดสอบมาตรฐานพนักงานนวดไทย ระดับ 2 (กลุ่มที่ 2)
ว้นที่ข่าว : 09/09/2560
สนพ.สระแก้ว ทดสอบมาตรฐานพนักงานนวดไทย ระดับ 2
ว้นที่ข่าว : 07/09/2560
พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ทดสอบมาตรฐานผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 03/09/2560
สนพ.สระแก้ว ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 03/09/2560
สนพ.สระแก้วอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ต้องขัง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายเสริ
ว้นที่ข่าว : 01/09/2560
พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ทดสอบมาตรฐานผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 30/08/2560
สระ.สระแก้วทดสอบฝีมือช่างผู้พิการ สาขาก่ออิฐฉาบปูน
ว้นที่ข่าว : 19/08/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 68 รายการ