ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 23/04/2562
สนพ.สระแก้วเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเย็บผ้า
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
สนพ.สระแก้วดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมตัดผมให้ตำรวจ
ว้นที่ข่าว : 29/01/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ว้นที่ข่าว : 16/01/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
สนพ.สระแก้วเปิดรับสมัครหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้างานยุคใหม่
ว้นที่ข่าว : 08/11/2561
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 07/11/2561
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่น 1/2562
ว้นที่ข่าว : 07/11/2561
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมให้กับกลุ่มวิสากิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย จำนวน 2 สาขา
ว้นที่ข่าว : 08/03/2561
สนพ.สระแก้วสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 22/02/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเปิดฝึกอบรมช่างเชื่อมไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและเสื่อกก
ว้นที่ข่าว : 11/12/2560
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ว้นที่ข่าว : 11/12/2560
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า
ว้นที่ข่าว : 11/12/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 176 รายการ