ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สระแก้ว อบรมสาขาช่างปูกระเบื้อง
ว้นที่ข่าว : 04/05/2560
สนพ.สระแก้ว ฝึกอาชีพเสริม ครอบครัวทหารผ่านฝึก สาขาการทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 02/05/2560
สนพ.สระแก้ว ฝึกอาชีพเสริมสาขาช่างติดตั้งโครงหลังคาและแผ่นหลังคา
ว้นที่ข่าว : 02/05/2560
สนพ.สระแก้วร่วมประชุมให้คำปรึกษาสถานประกอบการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยฯ (ครั้งที่ 6)
ว้นที่ข่าว : 27/04/2560
สนพ.สระแก้วร่วมกับเรือนจำจังหวัดสระแก้วอบรมสาขาเทคนิคการซ่อมระบบแสงสว่าง
ว้นที่ข่าว : 26/04/2560
สนพ.สระแก้ว เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
ว้นที่ข่าว : 26/04/2560
สนพ.สระแก้วอบรมสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยใจกระทรวงแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 09/04/2560
สนพ.สระแก้วอบรมผู้เสพยาเสพติด โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินฯ
ว้นที่ข่าว : 09/04/2560
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมการทำน้ำพริก
ว้นที่ข่าว : 13/01/2560
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 27/12/2559
สนพ.สระแก้วส่งเสริมอาชีพให้ทหารก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 27/12/2559
สระแก้ว อบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี รองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง
ว้นที่ข่าว : 08/12/2559
ศพจ.สระแก้วเปิดฝึกอบรม 5 ส.
ว้นที่ข่าว : 29/11/2559
ศพจ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมเครื่องมือวัดละเอียดให้กับบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก
ว้นที่ข่าว : 29/11/2559
ศพจ.สระแก้วจับมือกองพันอรัญฝึกอาชีพให้ทหารก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 14/11/2559
ศพจ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมการย้อมผ้าสีดำ
ว้นที่ข่าว : 11/11/2559
ศพจ.สระแก้ว เปิดฝึกออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
ว้นที่ข่าว : 11/11/2559
ศพจ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมการทำพวงหรีดและดอกไม้จันทร์
ว้นที่ข่าว : 11/11/2559
ศพจ.สระแก้ว ฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือช่างก่อสร้าง ในพื้นที่ศูนย์ช่างฯ เทิดไท้องค์ราชัน
ว้นที่ข่าว : 11/11/2559
ศพจ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ว้นที่ข่าว : 11/11/2559
รายการที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 176 รายการ