ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สระแก้วอบรม "ผู้ประกอบอาหารห้าชนเผ่า"
ว้นที่ข่าว : 29/06/2560
สนพ.สระแก้วอบรมสาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 26/06/2560
สนพ.สระแก้วเปิดอบรมสาขาเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools)
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
สนพ.สระแก้วอบรมทำดอกไม้จันทน์แม่บ้านทหารบก
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
สนพ.สระแก้วเปิดอบรมสาขาการเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกในการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
สนพ.สระแก้วอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
สนพ.สระแก้วอบรมผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด 4 รุ่น
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
สนพ.สระแก้ว อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 13/06/2560
สนพ.สระแก้วสนับสนุนวิทยากรศูนย์ขวัญแผ่นดิน
ว้นที่ข่าว : 13/06/2560
สนพ.สระแก้วนำร่องอบรม "ผู้ประกอบอาหารไทยติดดาว"
ว้นที่ข่าว : 07/06/2560
สนพ.สระแก้วเปิดอบรมพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 และ 2
ว้นที่ข่าว : 07/06/2560
สนพ.สระแก้วร่วมกับรพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วอบรมทำดอกไม้จันทน์
ว้นที่ข่าว : 01/06/2560
สนพ.สระแก้วเปิดอบรมสาขาการเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกในการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 25/05/2560
สนพ.สระแก้วเปิดอบรมสาขาคิดบวกเพื่อความสำเร็จ
ว้นที่ข่าว : 25/05/2560
สนพ.สระแก้ว เปิดอบรมสาขาช่างแต่งผมระดับต้น
ว้นที่ข่าว : 23/05/2560
สนพ.สระแก้วดีเดย์อบรมการทำดอกไม้จันทน์ฯ 4 รุ่นพร้อมกัน
ว้นที่ข่าว : 19/05/2560
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมสาขาเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน
ว้นที่ข่าว : 15/05/2560
สนพ.สระแก้ว ให้การต้อนรับ ผอ.สพร.3 (ชลบุรี) ร่วมตรวจเยี่ยม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
ว้นที่ข่าว : 11/05/2560
สนพ.สระแก้วฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน
ว้นที่ข่าว : 08/05/2560
สนพ.สระแก้ว ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 ฝึกอาชีพเสริมสาขาปั้นโอ่งซีเมนต์ (ต้านภัยแล้ง)
ว้นที่ข่าว : 05/05/2560
รายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 176 รายการ