ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
พัฒนาฝีมือสระแก้วจัดสัมมนาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานและการจัดทำมาตรฐานแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 06/09/2560
สนพ.สระแก้ว เปิดฝึกอบรมพนักงานนวดไทยระดับ 2
ว้นที่ข่าว : 05/09/2560
สนพ.สระแก้ว อบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ว้นที่ข่าว : 05/09/2560
สนพ.สระแก้วร่วมกับ YEC หอการค้าจังหวัดสระแก้วเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฯ
ว้นที่ข่าว : 29/08/2560
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ
ว้นที่ข่าว : 19/08/2560
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมภาษากัมพูชา
ว้นที่ข่าว : 19/08/2560
สนพ.สระแก้วฝึกยกระดับฝีมือช่างยนต์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ว้นที่ข่าว : 15/08/2560
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ
ว้นที่ข่าว : 09/08/2560
สระ.สระแก้วอบรมและทดสอบฝีมือช่างผู้พิการ
ว้นที่ข่าว : 07/08/2560
สนพ.สระแก้วฝึกอบรมพนักงานนวดไทยระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 07/08/2560
สนพ.สระแก้วอบรมช่างปูกระเบื้อง
ว้นที่ข่าว : 04/08/2560
สนพ.สระแก้วอบรมสาขาการทำงานกับสารเคมี
ว้นที่ข่าว : 03/08/2560
สนพ.สระแก้ว อบรมพนักงานนวดไทย ระดับ 2
ว้นที่ข่าว : 01/08/2560
สนพ.สระแก้วเปิดอบรมสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านฯ
ว้นที่ข่าว : 31/07/2560
สนพ.สระแก้วอบรมแรงงานกัมพูชาในสถานประกอบกิจการไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา
ว้นที่ข่าว : 23/07/2560
สนพ.สระแก้ว เปิดอบรมช่างเชื่อมทิก ให้กับช่างผู้พิการ
ว้นที่ข่าว : 22/07/2560
สนพ.สระแก้ว อบรมผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ
ว้นที่ข่าว : 13/07/2560
สนพ.สระแก้ว อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 08/07/2560
สนพ.สระแก้วอบรมทำดอกไม้จันทน์
ว้นที่ข่าว : 06/07/2560
สนพ.สระแก้วเปิดอบรมสาขาการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 29/06/2560
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 176 รายการ