หน้าแรก > ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว (ชื่อเดิมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว) สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เริ่มดำเนินการให้บริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2543 บนเนื้อที่ 22 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 230 ม.11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ถือเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานราชการสำรอง ซึ่งมีส่วนราชการตั้งอยู่ใกล้เคียงกันเช่น วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โครงการชลประทานสระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร แขวงการทางวัฒนานคร-สระแก้วและ สำนักงานทางหลวงชนบทสระแก้ว ให้บริการการพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การฝึกอาชีพเสริม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน