สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเย็บผ้า
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเย็บผ้า ให้กับพนักงานบริษัท วราภรณ์ แสนสุข การ์เม้นท์ จำกัด จำนวน 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2562 ณ บริษัท วราภรณ์ แสนสุข การ์เม้นท์ จำกัด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 22/3/2562 16:06:30
ปิดหน้าจอ