สนพ.สระแก้วดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
...
...
...
วันนี้(24 ม.ค.62)สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยระบบ E-Testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 9 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
ว้นที่ข่าว : 24/1/2562 0:00:00
ปิดหน้าจอ