สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้างานยุคใหม่
...
...
...
...

นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เปิดฝึกอบรมพร้อมกับมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาหัวหน้างานยุคใหม่ จำนวน 22 คน ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 ณ บรษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 8/11/2561 0:00:00
ปิดหน้าจอ