หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ประชุมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ รอบ1/2559และประชุมสื่อการฝึกของครูฝึกฝีมือแรงงานในส่วนภูมิภาค
 
หัวข้อเรื่อง ประชุมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ รอบ1/2559และประชุมสื่อการฝึกของครูฝึกฝีมือแรงงานในส่วนภูมิภาค
รายละเอียด
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
4 เมษายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
4 เมษายน 2559