หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ดำเนินการเปิดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดมั่นศรี ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดมั่นศรี ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 23/04/2562