หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สระแก้วเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน" ครั้งที่ 4/2562 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบีกริม หมู่ 8 ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นำโครงการคลีนิคผลิตภาพแรงงานสัญจรออกให้บริการปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน บริการตัดผมให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการโดยสถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น จำนวน 15 คน


ว้นที่ข่าว : 23/04/2562