หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ

ข่าวฝึกอบรม

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็นมั่นศรี ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สมัครฝึกอบรมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว โทร 037262627 


ว้นที่ข่าว : 19/04/2562