หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมตัดผมให้ตำรวจ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

วันนี้(29 ม.ค. 2562)  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายณัฏฐ์ชัย  นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ช่างตัดแต่งผมสุภาพบุรุษ” ให้ข้าราชการตำรวจ จำนวน 20 นาย ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว กับ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ และวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒  ระหว่างการฝึกได้ไปให้บริการตัดผมฟรีแก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว และออกหน่วยบริการตัดผมฟรีในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของจังหวัดสระแก้ว    ทำให้การฝึกได้ประสบการณ์จริงในการตัดผม และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน  ในการฝึกอบรมครั้งนี้ข้าราชการตำรวจทุกนายที่เข้ารับการฝึกมีความตั้งใจในการฝึกเป็นอย่างดี ทำให้โครงการประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง  สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่มและลดค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชตำรวจ


ว้นที่ข่าว : 29/01/2562