หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สระแก้วดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
วันนี้(24 ม.ค.62)สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยระบบ E-Testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 9 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
ว้นที่ข่าว : 24/01/2562