หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

ข่าวฝึกอบรม

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สามารถสมัครฝึกอบรมออนไลน์ได้ตาม QR Codeที่แนบมานี้


ว้นที่ข่าว : 16/01/2562