หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

เมื่อวานนี้(14 ม.ค.62) นายบัญชา พลสง่า หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานบริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด จำนวน 24 คน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2562 ณ บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 15/01/2562