หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สระแก้วจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สนพ.สระแก้วดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 6 คน และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพิานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 3 คน รวมจำนวน 9 คน เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 09/11/2561